تیم آنارچی

اشکان میرشکاری

مدیرکل

علیرضا رحمانیان​

گرافیک​

آرمین وحدتی​

وبسایت

مریم خواجوی​

تولید محتوا​

محمدغفاری​

بازاریابی و تجاری سازی​